Songs

Covers

<h5>CutThroat Neko - Ibaraki ken (Hanawa cover)</h5> <audio controls> <source src="https://www.dropbox.com/s/co21vih9l2js048/CutThroat%20Neko%20-%20Ibaraki-ken%20%28Hanawa%20Cover%29.mp3?dl=1" type="audio/mp3"> </audio> <h5>CutThroatNeko - Un (Metal) Lapin [Chantal Goya Cover]</h5> <audio controls> <source src="https://www.dropbox.com/s/q5z8ecbrnq86v0q/CutThroatNeko%20-%20Un%20%28Metal%29%20Lapin%20%5BChantal%20Goya%20Cover%5D.mp3?dl=1" type="audio/mp3"> </audio>

Compos

<h5>CutThroat Neko (Mochi H) - LEMONed Piracy 12X (Opening Theme)</h5> <audio controls> <source src="https://www.dropbox.com/s/xyoiuy4bwoip8wd/CutThroat%20Neko%20-%20LEMONed%20Piracy%2012X%20%28Opening%20Theme%29.mp3?dl=1" type="audio/mp3"> </audio>